Zpěv z Lešetínského kováře, B204

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

204

Pokud lze soudit podle dochovaného Dvořákova autografu, báseň Svatopluka Čecha "Lešetínský kovář" měl skladatel v úmyslu zhudebnit ve formě malého písňového cyklu. Dvořák však zkomponoval jen několik slok a dílo zůstalo nedokončeno. Pro tištěné vydání zhudebnění dokončil - za citlivého využití Dvořákova hudebního materiálu - v roce 1911 Josef Suk.