Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

není