Rozsah díla

Antonín Dvořák patří mezi nejplodnější a nejvšestrannější hudební tvůrce 19. století. Vytvořil přes 400 jednotlivých kompozic různého formálního zaměření a rozsahu, od drobných klavírních skladeb až po celovečerní operní a oratorní díla s početným vokálně-instrumentálním aparátem. Dvořákovo dílo zahrnuje téměř všechny dobově užívané hudební formy.

  • V oblasti orchestrální hudby Dvořák tvořil zejména symfonie, symfonické básně, koncertantní díla, rapsodie, serenády a tance - celkem přes 50 opusových celků.
  • V žánru komorní hudby zkomponoval řadu duet, trií, kvartetů a kvintetů nejrůznějšího nástrojového složení – celkem téměř 60 děl.
  • Velkou část tvorby věnoval dílům pro jeviště – 11 oper a jedna scénická úprava oratoria.
  • Významnou část skladatelova odkazu tvoří díla kantátová a oratorní – desítka děl.
  • V oblasti vokální hudby zkomponoval více než 100 písní a dvojzpěvů a přes 20 sborových kompozic.
  • Pro klavír vytvořil řadu cyklů i jednotlivých skladeb – celkem přes 30 opusových celků.
  • Dochovalo se také množství náčrtů k zamýšleným dílům stejně jako Dvořákovy klavírní výtahy vlastních skladeb a úpravy děl jiných autorů.