Vysocká polka, B606

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

606

Datum vzniku

11. června 1902

Dvořákova klavírní úprava polky, kterou často hráli místní muzikanti na Vysoké, vznikla 11. června 1902 na žádost Josefy Kounicové, druhé manželky Václava Kounice.