Vysocká polka, B606

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

606

Dvořákova klavírní úprava polky, kterou často hráli místní muzikanti na Vysoké, vznikla 11. června 1902.