Valčík, B405

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

405

Jediná zmínka o záměru komponovat valčík v tónině H dur se objevuje na skice písně Vzpomínání z cyklu Písně na slova Elišky Krásnohorské.