Suita d moll, B422

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

422

6. října 1893 si Dvořák zaznamenal tematický materiál pro zamýšlenou, nikdy však nerealizovanou suitu v tónině d moll. Měla mít čtyři věty a měla být instrumentována pro orchestr. Některé melodické motivy se v pozměněné podobě brzy objevily v Sonatině pro housle a klavír, op. 100.