Sonatina pro violoncello a klavír, B428

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

428

Skicu ke dvěma tématům zamýšlené sonáty pro violoncello a klavír si Dvořák zaznamenal ve stejný den, kdy dokončil náčrt Sonatiny pro housle a klavír, op. 100, tedy 22. listopadu 1893 v New Yorku. Na rozdíl od ní se však k violoncellové sonátě již nevrátil.