Sonáta f moll pro violoncello a klavír, B20

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

20

Datum vzniku

dokončeno: 4. ledna 1871

Části / věty

I. Allegro molto
II. Andante maestoso
III. Allegro molto

Ze Dvořákovy Sonáty pro violoncello a klavír f moll v současné době známe jen několik tematických myšlenek, tak jak je v notových příkladech uvádí ve svém skladatelově životopisu Otakar Šourek. Šourek měl  ještě v roce 1951 k dispozici alespoň dochovaný part violoncella (v té době v majetku skladatelových dědiců), i ten se však později ztratil. Skladba měla tři věty spojené attacca: Allegro molto – Andante maestoso – Allegro molto. Podle Dvořákovy poznámky v závěru rukopisu violoncellového partu byla skladba dokončena 4. ledna 1871.