Sonáta f moll pro violoncello a klavír, B20

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

20

Z Dvořákovy sonáty pro violoncello a klavír f moll v současné době známe jen několik tematických myšlenek, tak jak je v notových příkladech uvádí ve svém Dvořákově životopisu Otakar Šourek. Šourek měl  ještě v roce 1951 k dispozici alespoň dochovaný part violoncella (v té době v majetku skladatelových dědiců), i ten se však později ztratil. Skladba měla tři věty spojené attacca: Allegro molto - Andante maestoso - Allegro molto. Podle Dvořákovy poznámky v závěru rukopisu cellového partu byla skladba dokončena 4. 1. 1871.