Smyčcový kvartet C dur, B401

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

401

Jednostránková skica k zamýšlenému smyčcovému kvartetu pochází snad z let 1876 nebo 1877. Tematický materiál je příbuzný s Dvořákovým dochovaným Smyčcovým kvartetem č. 11 C dur, který tak možná vznikl jako náhrada za nerealizovaný záměr.