Serenáda pro orchestr A dur, B403

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

403

Snad v reakci na úspěch svých dvou předchozích serenád, smyčcové a dechové, rozhodl se Dvořák pro kompozici serenády třetí, tentokrát v obsazení celého orchestru. Ze záměru však z neznámých důvodů sešlo. Ze zamýšleného díla načrtl Dvořák pouze první dvě věty, Tempo di marcia (A dur) a Menuet (cis moll), a čtyři takty věty třetí (ty později použil pro třetí větu Smyčcového kvartetu č. 10 Es dur).