Romeo a Julie, předehra, B35

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

35

Datum vzniku

červen – červenec 1873

Orchestrální předehru Romeo a Julie Dvořák zkomponoval v průběhu června a července 1873. Informaci o jejím vzniku přinesl 20. června 1873 časopis Dalibor, podle kterého „skladatel zabývá se velkou prací orchestrální, totiž ouverturou k Shakespearově dramatu Romeo a Julie, obrav si za podnět básnický zejména scénu v hrobce.“ Podle Dvořákova životopisce Boleslava Kalenského byla předehra komponována v h moll. Dvořák ji později spolu s dalšími skladbami zničil. Jediným dalším skladatelovým dílem – tentokrát dochovaným – komponovaným na shakespearovský námět je koncertní předehra Othello