Příchod ženichův, B437

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

437

V roce 1897, kdy se Dvořák intenzivněji stýkal s Juliem Zeyerem díky společným návštěvám hudebních večerů u manželů Hlávkových, se skladatel seznámil se Zeyerovu novinkou – liturgickým dramatem Příchod ženichův. Zeyerovy verše zpracovávají v duchu symbolismu námět posledního soudu. Dvořák si tehdy do skicáře poznamenal téma v tónině f moll a první verše Zeyerova díla. Dál se však v kompozici nedostal. Skladba, která snad měla být oratoriem, nebyla nikdy realizována.