Preludia a fugy, B302

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

302

Datum vzniku

1859

Datum a místo premiéry

č. 5 a 8: 30. července 1859, Praha

Interpret premiéry

č. 5 a 8: Antonín Dvořák

První vydání

č. 1 a 7: SNKLHU, 1954, Praha
komplet: Editio Supraphon, 1980, Praha

Části / věty

1. Preludium D dur
2. Preludium G dur
3. Preludium a moll
4. Preludium B dur
5. Preludium D dur
6. Fugetta D dur
7. Fuga D dur
8. Fuga g moll

Durata

cca 19 min.

Z doby Dvořákova studia na pražské varhanické škole se kromě klavírní polky Per pedes zachovalo už jen několik skladeb pro varhany: pět preludií, jedna fugetta a dvě fugy. Jsou to pokusy školního rázu, jejichž hlavním účelem bylo prezentovat v praxi vše, čemu se student naučil v hudební teorii. Jedná se o jediné známé skladatelovy kompozice pro sólové varhany. Dvě z nich – Preludium D dur a Fugu g moll – hrál osmnáctiletý Dvořák 30. července 1859 na absolventském koncertě. Podle kritiky v časopise Dalibor přednesl Dvořák skladby „výborně“.