Polka Per pedes

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

Datum vzniku

15. března 1859

Datum a místo premiéry

není známo

Interpret premiéry

není známo

První vydání

dosud nevydáno

Části / věty

jednovětá skladba

Rukopis klavírní polky osmnáctiletého Dvořáka byl objeven teprve v roce 1998, její existence byla do té doby zcela neznámá. Taneční skladbička vznikla v posledním roce Dvořákových studií na varhanické škole a je věnována skladatelovu spolužákovi Aloisi Stolzovi.