Polka Per pedes

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

Datum vzniku

15. března 1859

Datum a místo premiéry

(?) 19. září 2020, Praha

Interpret premiéry

(?) Ivo Kahánek

První vydání

dosud nevydáno

Části / věty

jednovětá skladba

Rukopis klavírní polky osmnáctiletého Dvořáka byl objeven teprve v roce 1998, její existence byla do té doby zcela neznámá. Taneční skladbička vznikla v posledním roce Dvořákových studií na varhanické škole a je věnována skladatelovu spolužákovi Aloisi Stolzovi. První známé provedení se uskutečnilo až 19. září 2020 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.