Polonéza pro violoncello a klavír A dur, B94

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

94

Datum vzniku

červen (?) 1879

Datum a místo premiéry

29. června 1879, Turnov

Interpret premiéry

Alois Neruda, Antonín Dvořák

První vydání

Universal Edition, 1925, Vídeň

Základní tónina

A dur

Durata

cca 8 min.

Drobná skladba zkomponovaná pro Dvořákův koncert, který se konal 29. června 1879 v Turnově. Hlavním číslem progamu bylo Klavírní trio g moll, ale každý ze tří hráčů se měl představit i sólově. Pro violoncellistu Aloise Nerudu proto Dvořák vytvořil polonézu s doprovodem klavíru. Dvořákův rukopis je dnes nezvěstný, ale polonéza se zachovala díky opisu, který byl objeven v roce 1925 ve Vídni. Polonéza má symetrickou formu A–B–A, které předchází quasiimprovizační introdukce. Hlavní téma zachovává v rytmice i výrazu tradiční polonézový styl, střední část má klidnější, lyričtější výraz. Tematický materiál polonézy později Dvořák v transformované podobě využil ve svém Smyčcovém kvartetu C dur.