Písně, op. 2, B123 - B124

Opusové číslo

2

Číslo v Burghauserově katalogu

123, 124

Datum vzniku

1881 (?) 1882 (?)

Datum a místo premiéry

není známo

Interpret premiéry

není známo

První vydání

Emanuel Starý, 1882, Praha (úprava klavírního doprovodu pro 4 ruce od J. Zubatého)
Editio Supraphon, 1979, Praha (Dvořákův původní klavírní doprovod pro 2 ruce

Autor textu

Gustav Pfleger-Moravský

Části / věty

B123:
1. Vy vroucí písně spějte
2. Ó byl to krásný zlatý sen
3. Kol domu se teď potácím
4. Ó naší lásce nekvete
5. Na horách ticho
6. Mé srdce často v bolesti
B124:
1. Vy vroucí písně spějte
2. Ó byl to krásný zlatý sen
3. Mé srdce často v bolesti
4. Na horách ticho

Durata

B123: cca 12 min.
B124: cca 9 min.

Cyklus "Písně", označený neodpovídajícím opusovým číslem 2, vznikl přepracováním šesti písní z cyklu Cypřiše z roku 1865. Náladu i harmonickou a melodickou podstatu skladatel zachoval a zaměřil se zejména na vylepšení deklamace zpívaného slova. Tyto úpravy vedly k některým podstatným změnám v rytmické struktuře. Klavírní doprovod byl zjasněn a zpřehledněn. Zatímco původní znění Cypřišů bylo tiskem vydáno až roku 2008, tato úprava vyšla poprvé již roku 1882 v pražském nakladatelství Emanuela Starého v českém originálu a v německém překladu. Odborná kritika hodnotila písně velmi vysoko a stylizaci klavírního partu přirovnala k Schubertovým písním.