Oktet (serenáda), B36

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

36

Datum vzniku

dokončeno: září 1873

Oktet pro klavír, dvoje housle, violu, kontrabas, klarinet, fagot a lesní roh Dvořák dokončil v září 1873. O skladbě se nedochovaly žádné podrobnější informace kromě zmínky v časopise Dalibor, podle které v díle „jeví se opět co nejskvěleji vzácné jeho nadání i plodnost nevšední“. Dvořák skladbu později spolu s dalšími zničil.