Mše B dur, B2

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

2

Datum vzniku

1857 (?)

O někdejší existenci Dvořákovy Mše B dur existují jen nepřímá svědectví. Podle vyprávění skladatelova spolužáka z varhanické školy Václava Urbana zkomponoval Dvořák mši snad během prvního ročníku svých studií, tedy jako šestnáctiletý. Urban prý měl možnost nahlédnout do partitury první části (Kyrie) a uchoval si v paměti první dva takty, které ho překvapily použitými disonancemi. Když na to Dvořáka upozornil, ten prý jen rozzlobeně pronesl: „Ty tomu nerozumíš!“ Podle Dvořákova přítele Václava Judy Novotného měl prý partituru dokončené mše kdysi v ruce i Dvořákův učitel na varhanické škole Josef Förster. Dnes je nezvěstná.