Mše B dur, B2

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

2

O někdejší existenci Dvořákovy Mše B dur existují jen nepřímá svědectví. Podle vyprávění skladatelova spolužáka z varhanické školy Václava Urbana zkomponoval Dvořák mši snad během prvního ročníku svých studií (tedy jako šestnáctiletý). Urban prý měl možnost nahlédnout do partitury první části (Kyrie) a uchoval si v paměti první dva takty, které ho překvapily použitými disonancemi. Když na to Dvořáka upozornil, ten prý jen rozzlobeně pronesl: "Ty tomu nerozumíš!" Podle Dvořákova přítele V. J. Novotného měl prý partituru dokončené mše kdysi v ruce i Dvořákův učitel na varhanické škole Josef Foerster. Dnes je nezvěstná.