Dvě klavírní tria, B25 a B26

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

25, 26

Datum vzniku

1871–1872

Datum a místo premiéry

Adagio: 5. července 1872, Praha

O někdejší existenci dvou kavírních trií z let 1871–1872 informuje článek z Hudebních listů z 18. dubna 1872: „Ant. Dvořák složil dvě tria pro piano, housle a cello.“ Obě skladby také Dvořák sám uvádí v pozdějším seznamu děl, která zničil. Adagio jednoho z trií bylo provedeno na tzv. šesté volné zábavě hudební 5. července 1872. Z dochovaných recenzí se dozvídáme, že v Adagiu se „jeví tolik tvůrčí síly a hudební vynalézavosti, tolik důmyslu a jemnocitnosti poetické, že se nám některé nedostatky formy (jako nepřehlednost a nepoměrnost) nezdají být nepřekonatelnou překážkou na dráze k nejkrásnější budoucnosti pro mladého umělce.“