Dvě klavírní tria, B25 a B26

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

25, 26

O někdejší existenci dvou kavírních trií z let 1871 - 1872 informuje článek z Hudebních listů z 18. 4. 1872: "Ant. Dvořák složil dvě tria pro piano, housle a cello". Obě skladby také Dvořák sám uvádí v pozdějším seznamu děl, která zničil. Adagio jednoho z trií bylo provedeno na tzv. "šesté volné zábavě hudební" 5. 7. 1872. Z dochovaných recenzí se dozvídáme, že v Adagiu se "jeví tolik tvůrčí síly a hudební vynalézavosti, tolik důmyslu a jemnocitnosti poetické, že se nám některé nedostatky formy (jako nepřehlednost a nepoměrnost) nezdají být nepřekonatelnou překážkou na dráze k nejkrásnější budoucnosti pro mladého umělce".