Americká hymna, B411

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

411

Současná hymna Spojených států amerických, píseň The Star-Spangled Banner, byla hymnou uzákoněna teprve roku 1931. V době Dvořákova pobytu ve spojených Státech (1892–1895) byla neoficiálně za hymnu považována vlastenecká píseň My Country, 'Tis of Thee (zvaná také America), jejíž text vytvořil americký novinář Samuel Francis Smith. Nápěv byl ovšem převzatý z britské hymny God Save The King. Dvořák píseň během svého pobytu v New Yorku často slýchal, obzvlášť v době bezprostředně po příjezdu, neboť zde právě probíhaly velkolepé slavnosti ke čtyřstému výročí Kolumbovy cesty. Dvořákovi se nezamlouvalo, že byla melodie pro americkou hymnu prostě převzata z hymny britské, a rozhodl se Smithův text zhudebnit po svém. 19. prosince 1892 tak vznikl náčrt melodie, která se měla stát budoucí americkou hymnou. Podle vzpomínky skladatelova amerického asistenta Josefa Kovaříka prý Dvořák prohlásil: „Tak tohle bude příští americká hymna a upraví se to pro baryton, sbor a orchestr.“ Zapsanou melodii Dvořák použil v létě následujícího roku jako základ variační věty Smyčcového kvintetu Es dur. Že zhudebnění Smithova textu nebylo jen chvilkovým rozmarem, potvrzuje Dvořákův dopis nakladateli Fritzi Simrockovi, jemuž ještě v říjnu 1893 skladatel sděluje: „Melodie kvintetu pochází z jedné dosud nezveřejněné písně, komponované na anglický text, kterou vydám později jako samostatnou skladbu, a vyhrazuji si nakladatelské právo.“ K realizaci tohoto záměru však již nikdy nedošlo, a tak si alespoň přibližnou představu o Dvořákově americké hymně můžeme udělat při poslechu 3. věty Smyčcového kvintetu Es dur – jedná se o durovou variantu hlavního tématu, tedy od taktu č. 17.