Otilie Malybrok-Stieler(ová) (1836–1913)

Německá básnířka a překladatelka, hlavním předmětem jejího zájmu byla literatura slovanských národů. Do němčiny překládala mj. Karla Hynka Máchu a Julia Zeyera. Některé básně z její sbírky Lyrische Gedichte und Übertragungen nach bömischer Kunst- und Volks-Poesie zhudebnil Dvořák ve svých Čtyřech písních, op. 82. Stielerová přeložila do němčiny texty Dvořákových písňových cyklů V národním tónu, op. 73 a Písně milostné, op. 83 a libreto opery Dimitrij.