Malybrok-Stieler(ová), Otilie (1836 - 1913)

Německá básnířka a překladatelka, hlavním předmětem jejího zájmu byla literatura slovanských národů. Do němčiny překládala mj. Máchu a Zeyera. Některé básně z její sbírky „Lyrische Gedichte und Übertragungen nach bömischer Kunst- und Volks-Poesie“ zhudebnil Dvořák ve svých Čtyřech písních, op. 82. Stielerová přeložila do němčiny texty Dvořákových písňových cyklů V národním tónu, op. 73 a Písně milostné, op. 83 a libreto opery Dimitrij.