Gustav Mahler (1860–1911)

Hudební skladatel a dirigent. S Vídeňskými filharmoniky uvedl v roce 1898 světovou premiéru Dvořákovy Písně bohatýrské. V roce 1901 usiloval o uvedení Rusalky ve vídeňské Dvorní opeře, kde byl v letech 1897–1907 uměleckým ředitelem. Dvořák, který se celý život marně pokoušel proniknout se svými jevištními díly na zahraniční scény, tyto snahy uvítal a v září 1901 osobně přivezl Mahlerovi do Vídně vlastní partituru opery. Mezi Mahlerem a Dvořákem se následně rozvinula korespondence vztahující se k provozovacím podmínkám. Dvořákovy poněkud netakticky vysoké finanční požadavky ředitelství Dvorní opery dlouho odmítalo, ale po Mahlerových intervencích mu přece jen byly po několikaměsíčním vyjednávání přiznány. Z řady různých důvodů však Dvorní opera premiéru Rusalky opakovaně odkládala. Svoji roli jistě sehrálo i mínění Gustava Mahlera: po důkladném prostudování partitury se nyní začal přiklánět k názoru, že opera nedosáhne úspěchu. Dvořák se za svého života provedení Rusalky ve Dvorní opeře nedočkal, uskutečnilo se až o mnoho let později, roku 1987.