Josef Kovařík (1870–1951)

Houslista a violista českého původu narozený českým emigrantům ve Spojených státech. V letech 1888–1891 studoval hru na housle na pražské konzervatoři, v Praze se seznámil s Antonínem Dvořákem a v roce 1892 doprovázel Dvořákovu rodinu na cestě do Ameriky. Během skladatelova působení ve Spojených státech mu byl neoficiálním asistentem a pobočníkem. Letní prázdniny v roce 1893 trávili Dvořákovi na Kovaříkovo pozvání v houslistově rodišti Spillville ve státe Iowa. Na Dvořákovo doporučení se Kovařík stal profesorem houslové hry na newyorské konzervatoři, v letech 1895–1936 byl houslistou a později violistou Newyorské filharmonie. Jako člen Dannreutherova kvarteta se podílel na americké premiéře Dvořákova Smyčcového kvartetu As dur. Dva a půl roku strávených s Dvořákem považoval za nejšťastnější léta svého života a množství cenných vzpomínek na toto období zachoval v bohaté korespondenci s Dvořákovým životopiscem Otakarem Šourkem a v několika uveřejněných článcích. Po celý život byl ve Spojených státech oddaným propagátorem Dvořákova díla a české hudby vůbec.