Boleslav Kalenský (-Schnabel) (1867–1913)

Český hudební kritik, organizátor hudebního života, autor studií o ruské hudbě, překladatel z ruského jazyka. Kalenský byl hlavním editorem sborníku věnovaného Dvořákovi, který v roce 1912 vydala Umělecká beseda. Sám byl autorem rozsáhlé studie, která tvoří jeho podstatnou část: Antonín Dvořák, jeho mládí, příhody a vývoj k usamostatnění. Studie je cenným pramenem poznání zejména okolností skladatelova mládí, neboť Kalenský, který byl s Dvořákem v úzkém přátelském kontaktu, čerpal přímo z Dvořákových vyprávění. Kalenský je také autorem Dvořákova životopisu, který nikdy nebyl vydán tiskem.