James Gibbons Huneker (1860–1921)

Americký hudební kritik a spisovatel. V době Dvořákova působení na newyorské konzervatoři zde Huneker vyučoval hře na klavír. Měl zřejmě poněkud excentrickou povahu, která se odráží i v jeho knihách. Kvůli svým „skandálním“ vzpomínkám na Dvořáka, publikovaným ve svazku pamětí s názvem Steeplejack, si vysloužil pověst Dvořákova kritika či nepřítele. Hunekerovy názory na Dvořákovu hudbu ve skutečnosti kolísaly mezi obdivem a odmítnutím. Za nejlepší považoval skladatelova raná díla, zatímco Dvořákovy názory na černošskou hudbu jako základ pro vznik americké národní hudby neuznával.