Jindřich Geisler (1849–1927)

Vikář chrámu sv. Václava v Olomouci, později kanovník a prelát olomoucké kapituly, spoluzakladatel a dlouholetý předseda (1880–1905) tamního hudebního spolku Žerotín, organizátor hudebního života a oddaný propagátor Dvořákova díla. S Dvořákem se seznámil pravděpodobně roku 1877 u příležitosti akademie studentského spolku Radhošť v Klášterním Hradisku u Olomouce. Mezi ním a Dvořákem se vyvinulo dlouholeté přátelství. Skladatel Olomouc opakovaně navštěvoval a několikrát zde dirigoval vlastní díla. Pod Dvořákovou taktovkou zde poprvé v českých zemích zaznělo jeho Requiem a Te Deum. Roku 1886 skladatel spolku Žerotín dedikoval oratorium Svatá Ludmila.