Geisler, Jindřich (1849 - 1927)

Vikář chrámu sv. Václava v Olomouci, později kanovník a prelát olomoucké kapituly, spoluzakladatel a dlouholetý předseda (1880 – 1905) tamního hudebního spolku Žerotín, organizátor hudebního života a oddaný propagátor Dvořákova díla. S Dvořákem se seznámil pravděpodobně roku 1877 u příležitosti akademie studentského spolku Radhošť v Klášterním Hradisku u Olomouce. Mezi ním a Dvořákem se vyvinulo dlouholeté přátelství, Dvořák Olomouc opakovaně navštěvoval a několikrát zde dirigoval vlastní díla. Pod Dvořákovou taktovkou zde poprvé v českých zemích zaznělo skladatelovo Requiem a Te Deum. Roku 1886 skladatel spolku Žerotín dedikoval oratorium Svatá Ludmila.

Antonín Dvořák Jindřichu Geislerovi 17. 11. 1886:

"Milý příteli!

Děkuji Vám za Váš laskavý list i za blahopřání prvního provedení ‚Ludmily‛ v Anglii. Já vím, že se z toho všeho opravdu těšíte a každý můj krok s nedočkavostí a napnutím sledujete, mimoto jste mně Vy i Váš spolek Žerotín tolik důkazů upřímné lásky a náklonnosti dali, že ani nevím, jak bych Vám za to vděčným se proukázal, pročež myslím, že dobře učiním, a Vy že to od mne na důkaz mé obzvláštní úcty za Vaše skutečné umělecké výkony vším právem zasluhujete, když na čelo té rozsáhlé partitury ‚Svaté Ludmily‛ bude napsáno: Hudební a pěvecké jednotě Žerotínu v Olomouci věnuje Ant. Dvořák. Přijměte tedy tento dárek ode mne a přeji Vám i Vašemu Žerotínu mnoho a mnoho zdaru! Vám ze srdce oddaný

Antonín Dvořák."