Marie Červinková-Riegrová (1854–1895)

Libretistka, básnířka, dramatička, dcera předního politika Františka Ladislava Riegra, vnučka Františka Palackého. Na svoji dobu mimořádně vzdělaná žena ovládala několik světových jazyků, věnovala se literární činnosti, výtvarnému umění a dobročinnosti. Jako první přeložila do češtiny libreto Čajkovského opery Evžen Oněgin. Pro Dvořáka vytvořila libreta k operám Dimitrij a Jakobín, v době společné práce na operách byla s Dvořákem v častém kontaktu. Pro Karla Šebora vytvořila libreto k opeře Zmařená svatba. Její dochované rukopisné Zápisky, které si vedla téměř po celý život, představují mimořádně bohatý zdroj informací o tehdejším společenském, kulturním a politickém životě.