Klotilda Čermáková (roz. Procházková) (1823–1903)

Matka Dvořákovy manželky Anny. V roce 1873 ovdověla a od počátku 80. let žila ve stejném domě v Žitné ulici 10 jako Dvořákovi. V době skladatelova pobytu ve Spojených státech se starala o ty Dvořákovy děti, které zůstaly v Praze.