Bülow, Hans von (1830 – 1894)

Jeden z nejproslulejších dirigentů 19. století, klavírista, pedagog a skladatel. Velký propagátor Wagnerova operního díla (dirigoval mj. premiéry Tristana a Isoldy a Mistrů pěvců norimberských), ale také Brahmsovy a Čajkovského symfonické tvorby. Měl významný podíl na šíření Dvořákovy hudby v německých zemích. První autorovou skladbou, kterou provedl, byla Husitská (1. listopadu 1886 v Hamburku), kterou pak zařazoval na program téměř všech svých koncertů. Podobně se ujal i Sedmé symfonie – velkým úspěchem bylo zejména dvojí provedení v Berlíně 27. a 28. října 1889, jemuž byl Dvořák osobně přítomen. Pod dojmem strhujícího provedení, které obecenstvo přijalo s nadšením, Dvořák přilepil dirigentovu fotografii na titulní stranu rukopisu symfonie s poznámkou: „Sláva! Tys to dílo přivedl k životu!“ (viz foto)

 

Při své návštěvě Prahy v říjnu 1886 navštívil Bülow představení Dvořákovy opery Dimitrij a zaujala ho natolik, že se začal zasazovat o její provedení v Hamburku (k němuž ovšem nakonec nedošlo). 14. října 1887 Dvořákovi mj. píše: „Vašeho Dimitrije jsem panu řediteli Pollinimu již před delší dobou co nejvřeleji doporučil – je to dokonce jediné hudební drama novějšího data, které jsem mu označil jako hodné provozování.

Jako dík za soustavnou propagaci jeho díla věnoval Dvořák Bülowovi svoji Pátou symfonii. Bülow na tuto dedikaci reagoval dopisem z 25. listopadu 1887:

Vysocectěný Mistře! Věnování od Vás, jenž jste vedle Brahmse nejpožehnanějším skladatelem současnosti, je vyšším vyznamenáním, než velkokříž od některého knížete. S nejsrdečnějším díkem přijímám tuto poctu. Vám v upřímné úctě oddaný obdivovatel H. v. Bülow.