Hans von Bülow (1830–1894)

Jeden z nejproslulejších dirigentů 19. století, klavírista, pedagog a skladatel. Velký propagátor Wagnerova operního díla, ale také Brahmsovy a Čajkovského symfonické tvorby. Měl významný podíl na šíření Dvořákovy hudby v německých zemích. První autorovou skladbou, kterou provedl, byla koncertní předehra Husitská (1. listopadu 1886 v Hamburku), kterou pak zařazoval na program téměř všech svých koncertů. Podobně se ujal i Sedmé symfonie – velkým úspěchem bylo zejména dvojí provedení v Berlíně 27. a 28. října 1889, jemuž byl Dvořák osobně přítomen. Pod dojmem strhujícího provedení, které obecenstvo přijalo s nadšením, Dvořák přilepil dirigentovu fotografii na titulní stranu rukopisu symfonie s poznámkou: „Sláva! Tys to dílo přivedl k životu!“ Při své návštěvě Prahy v říjnu 1886 navštívil Bülow představení Dvořákovy opery Dimitrij a zaujala ho natolik, že se začal zasazovat o její provedení v Hamburku (k němuž ovšem nakonec nedošlo). Jako dík za soustavnou propagaci jeho díla věnoval Dvořák Bülowovi svoji Pátou symfonii.