Antonín Apt (1815–1877)

Zakladatel a dirigent orchestru Cecilské jednoty v Praze. Antonín Dvořák se do orchestru Cecilské jednoty dostal jako violista v roce 1857 během svých studií na varhanické škole. Anonín Apt byl jedním ze dvou dirigentů (vedle Bedřicha Smetany), kteří formovali Dvořákův dirigentský styl. Apt byl typem dirigenta, který dokázal na orchestr účinně působit tak, aby dosáhl maximálního výsledku. Jeho vysokým nárokům na kvalitu provedení hudebního díla tehdejší zvyklosti nemohly dostát. Týká se to například obsazení orchestru: protože Apt byl velkým propagátorem německých novoromantiků, cítil potřebu zajistit adekvátní obsazení zejména smyčcové sekce, což se mu také dařilo: v některých obdobích měl orchestr Cecilské jednoty až 14 prvních houslí a pro provádění vokálních děl měl k dispozici stodvacetičlenný sbor.