Mořic Anger (1844–1905)

Dirigent a houslista. S Antonínem Dvořákem se seznámil během svého angažmá v orchestru Prozatímního divadla, kde hrál ve skupině druhých houslí (1862–1868), později působil jako kapelník na nejrůznějších místech tehdejšího Rakousko-Uherska (mj. ve Vídni a Salzburku), od roku 1881 byl druhým kapelníkem Národního divadla v Praze. Nejužší kontakty Dvořáka a Angera spadají do let 1864–1865, kdy společně bydleli v podnájmu. Dvořák v té době zkomponoval svoji Symfonii č. 2 B dur a podle nedostatečně doložené historky prý můžeme za její dochování děkovat právě Angerovi: finančně vypomohl skladateli s náklady na svázání partitury a když později Dvořák propadl zápalu autocenzury a dílo chtěl zničit, Anger požádal Dvořáka o vrácení půjčky. Dvořák však tehdy zaplatit nemohl, a tak si Anger náhradou vyžádal partituru, čímž unikla zkáze. Později Anger dirigoval řadu premiér i repríz Dvořákových děl: mj. 2. října 1881 premiéru opery Tvrdé palice, postupně premiéry všech verzí opery Dimitrij (8. října 1882, 20. listopadu 1883, 7. listopadu 1894), 14. října 1883 poprvé provedl s houslistou Františkem Ondříčkem Houslový koncert a moll, při slavnostní zahajovací akademii ke znovuotevření Národního divadla 18. listopadu 1883 dirigoval premiéru koncertní předehry Husitská. Anger se také stal jedním z členů tzv. Společnosti Mahulíkovců, která byla – s Dvořákem v čele – ustavena v roce 1894 po Dvořákově prvním návratu ze Spojených států.