Anger, Mořic (1844 - 1905)

Dirigent a houslista. S Antonínem Dvořákem se seznámil během svého angažmá v orchestru Prozatímního divadla, kde hrál ve skupině druhých houslí (1862-1868), později působil jako kapelník na nejrůznějších místech tehdejšího Rakousko-Uherska (mj. ve Vídni a Salzburku), od roku 1881 byl druhým kapelníkem Národního divadla v Praze. Nejužší kontakty Dvořáka a Angera spadají do let 1864-5, kdy společně bydleli v podnájmu na Senovážném náměstí č. 1375. Dvořák v té době zkomponoval svoji druhou symfonii B dur a podle nedostatečně doložené historky prý můžeme za její dochování děkovat právě Angerovi: finančně vypomohl skladateli s náklady na svázání partitury a když později Dvořák propadl zápalu autocenzury a dílo chtěl zničit, Anger požádal Dvořáka o vrácení půjčky. Dvořák však tehdy zaplatit nemohl, a tak si Anger náhradou vyžádal partituru, čímž unikla zkáze. Později Anger dirigoval řadu premiér i repríz Dvořákových děl: mj. 2. října 1881 premiéru opery Tvrdé palice, postupně premiéry všech verzí opery Dimitrij (8. října 1882, 20. listopadu 1883, 7. listopadu 1894), 14. října 1883 poprvé provedl s houslistou Františkem Ondříčkem Houslový koncert a moll, při slavnostní zahajovací akademii ke znovuotevření Národního divadla 18. listopadu 1883 dirigoval premiéru koncertní předehry Husitská. Anger se také stal jedním z členů tzv. Společnosti Mahulíkovců, která byla - s Dvořákem v čele - ustavena v roce 1894 po Dvořákově prvním návratu ze Spojených států.

Mořic Anger Antonínu Dvořákovi z Prahy do New Yorku, únor 1895:

"...Abys na mne se nemohl horšit, že Tobě nepíšu – tak už sedím u stolku a doufám, že mne nenecháš bez odpovědi. Kolikráte jsem již chtěl Ti psát, ale vždy jsem byl něčím vyrušen – ale teď už je nejvyšší čas. Že se Ti dobře vede, to vím, a že odjedeš 11/4 z Ameriky, též vím – a že se já jistě na Tebe těším, to mně můžeš věřit, neb Ty jsi byl vždy ke mně ze všech skladatelů nejupřímnější a nezměnil jsi se – jsi, jak jsi býval, když jsme spolu zůstávali..."