Emma Albani(ová) (1847–1930)

Slavná kanadská sopranistka, která na konci 19. a na počátku 20. století působila s velkým úspěchem na významných světových operních scénách, mj. v Metropolitní opeře v New Yorku a v londýnské Covent Garden. Opakovaně účinkovala v Dvořákových oratoriích na hudebních festivalech v Anglii, několikrát i pod Dvořákovou taktovkou: mj. 15. října 1886 v Leedsu ve světové premiéře Svaté Ludmily a 27. srpna 1885 v Birminghamu v anglické premiéře kantáty Svatební košile. Ve svých vzpomínkách později o Dvořákovi napsala: „Byl to nesmírně zajímavý a významný muž, i když mimořádně skromný hudebník. [...] Studovala jsem Svatební košile čtyři týdny. Při zkouškách jsem byla nepříjemně překvapena, že se mé pojetí některých čísel lišilo od Dvořákovy představy, ale dohodli jsme se posléze na kompromisu a já jsem zpívala tak, jak on si přál, aniž bych příliš potlačila své původní pojetí.“ Ve svých pamětech si Albaniová neprávem přisoudila úlohu inspiračního zdroje pro Dvořákovo Stabat mater, jehož sopránový part prý skladatel zkomponoval přímo pro ni. Dvořák si jejího pěveckého projevu nesmírně považoval. Po premiéře Svaté Ludmily napsal v dopise příteli Václavu Judovi Novotnému mj.: „Bylo mi řeknuto, že obecenstvo po zpěvu Albani ‚Ó dovol, abych zlíbat směla tvých nohou prach‛ bylo tak pohnuto, že lidé plakali a utírali si slze z očí. Zpěv Albani byl vskutku uchvacující!! Darmo povídat.“