Vlasty skon (Vlasta), B440

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

440

Ve druhé polovině 90. let se Dvořákovi dostalo do rukou libreto Karla Pippicha Vlasty skon, které zpracovává námět z české mytologie a které bylo již dříve zadáno do soutěže o libreto k české opeře, vypsané Národním divadlem. Text byl už na počátku 80. let nabídnut ke zhudebnění také Bedřichu Smetanovi a později Zdeňku Fibichovi, ani u jednoho z nich však nenašel odezvu. Dvořákův zájem byl snad zpočátku poněkud hlubší, protože si poznamenal několik tematických myšlenek označených „Sbor dívek padlých na bojišti“, „Vlasta“, „Děvín“, „Přemysl“ apod., dál se však v kompozici nedostal. Myšlenkou na zhudebnění tohoto námětu se Dvořák snad zabýval i později, po dokončení Rusalky. Operu na stejný text ale právě v té době již komponoval Otakar Ostrčil, což mohl být důvod, proč Dvořák od práce definitivně upustil.