Válečná předehra, B414

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

414

Dvořákův zápis v jednom z jeho amerických skicářů pochází pravděpodobně z roku 1893: „Ouvertura ‚Válečná‘ Martiale“. Záměr nebyl nikdy realizován.