Valčík, B404

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

404

Náčrt valčíku k plesu Národní besedy pochází z listopadu 1879, nikdy nebyl realizován.