Tisíckrát pozdravujeme tebe, B605bis

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

605bis

Dvořákova varhanní úprava jeho oblíbené mariánské písně vznikla 29. září 1897 během Dvořákova pobytu v Lužanech.