Symfonie h moll, B412

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

412

Šest stran skic z roku 1892 Dvořák nadepsal: „Motivy k symfonii h moll“, nikdy ji však nerealizoval.