Symfonie A dur, B431

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

431

Několik zaznamenaných tematických myšlenek k zamýšlené, nikdy nerealizované symfonii A dur pochází z března 1894.