Smyčcové kvartety, B416

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

416

Dvořák si na několika stranách jednoho ze svých amerických skicářů poznamenal řadu hudebních myšlenek určených zřejmě pro dva smyčcové kvartety, které označuje jako „A Quartett“ a „B Quartett e moll“. Ani jeden z kvartetů nebyl realizován, jedno ze zaznamenaných témat se však později objevilo ve střední části druhé věty Smyčcového kvintetu Es dur.