Svatojanská muška, B435

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

435

Skica označená jako „Svatojanská muška“ je Dvořákem datována 22. 10. 1896. Skladba nebyla realizována.