Smyčcový kvartet č. 2 B dur, B17 | Nahrávky

ROK SOUBOR VYDAVATEL
1961 Berkshire Quartet  Vox 
1976 Kvarteto města Prahy DG
1993 Stamicovo kvarteto Bayer Records, Brilliant Classics 
1997 Panochovo kvarteto Supraphon
2006 Zemlinského kvarteto Praga Digitals
2019 Vogler Quartett CPO