Smyčcový kvartet B dur, B402

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

402

K nerealizovanému smyčcovému kvartetu se dochovala pouze padesátitaktová skica. Kvůli tematické příbuznosti s Dvořákovým Smyčcovým kvartetem č. 10 lze usuzovat, že snad vznikla v roce 1878.