Smyčcový kvartet, B417

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

417

Drobná skica ke smyčcovému kvartetu pochází zřejmě z jara 1893, dílo nebylo nikdy realizováno.