Smuteční pochod, B809bis

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

809bis

Datum vzniku

není známo

O někdejší existenci Smutečního pochodu svědčí v dochovaných pramenech pouze tři zmínky v korespondenci berlínského hudebního vydavatele Roberta Lienaua s Dvořákem z roku 1879. Např. 2. července Lienau píše: „Poslal jste: 1 trio, 1 klavírní kvartet, 1 smyčcový kvartet, 1 smyčcový kvintet, 1 smuteční pochod, 1 koncert pro klavír. Z toho bych chtěl získat pro své nakladatelství 3 první kusy, klavírní trio a kvartet a smyčccový kvartet. Na vydání smutečního pochodu nereflektuji.“