Skici, B423

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

423

Pod číslem 423 se v Burghauserově Thematickém katalogu ukrývá množství blíže neurčitelných skic (převážně z Dvořákových amerických skicářů) z let 1893–1900.