Sborové písně pro mužské hlasy, B66

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

66

Datum vzniku

12. – 16. ledna 1877

Datum a místo premiéry

4. března 1877, Praha

Interpret premiéry

pražský Hlahol, dirigent Karel Bendl

První vydání

Hudební matice, 1921, Praha

Autor textu

Č. 1 a 2: moravský lidový, č. 3: Adolf Heyduk

Části / věty

1. Převozníček
2. Milenka travička
3. Huslař

Durata

cca 11 min.

Vznik cyklu spadá do skladatelova tříletého období (1876–1878), ve kterém vytvořil převážnou část své sborové tvorby. Dílo je komponováno pro čtyřhlasý mužský sbor bez doprovodu. První dva sbory, Převozníček a Milenka travička, jsou komponovány na moravské lidové texty, které si Dvořák vybral ze sbírky Františka Sušila Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými. Ve druhém z nich se skladateli podařilo důmyslným vedením hlasů navodit sugestivní dojem vyzvánění smutečních zvonů, a patří tak k Dvořákovým nejpůsobivějším zvukomalbám. Pro třetí sbor, Huslař, skladatel zvolil stejnojmennou báseň Adolfa Heyduka. Melodii tohoto sboru později skladatel využil jako základní téma pro svoje orchestrální Symfonické variace.