Sborové písně pro mužské hlasy, B66

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

66

Datum vzniku

12. - 16. ledna 1877

Datum a místo premiéry

4. března 1877, Praha

Interpret premiéry

pražský Hlahol, dir. Karel Bendl

První vydání

Hudební matice, 1921, Praha

Autor textu

Č. 1 a 2: moravský lidový, č. 3: Adolf Heyduk

Části / věty

1. Převozníček
2. Milenka travička
3. Huslař

Durata

cca 11 min.

Vznik cyklu spadá do skladatelova tříletého období (1876 - 1878), ve kterém vytvořil převážnou část své sborové tvorby. Dílo je komponováno pro čtyřhlasý mužský sbor bez doprovodu. První dva sbory, „Převozníček“ a „Milenka travička“, jsou komponovány na moravské lidové texty, které si Dvořák vybral ze sbírky Františka Sušila „Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými“. Ve druhém z nich se skladateli podařilo důmyslným vedením hlasů navodit sugestivní dojem vyzvánění smutečních zvonů a patří tak k Dvořákovým nejpůsobivějším zvukomalbám. Pro třetí sbor, „Huslař“, skladatel zvolil stejnojmennou báseň Adolfa Heyduka. Melodii tohoto sboru později skladatel využil jako základní téma pro svoje orchestrální Symfonické variace, op. 78.