Polka Harfenice, B4

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

4

Datum vzniku

1862 (?) 1864 (?)

Dnes nezvěstná drobná taneční skladba mladého Dvořáka vznikla údajně v roce 1862 nebo 1864 během skladatelovy návštěvy Veltrus. Informace o její existenci pocházejí pouze z dobového tisku.