Píseň Čecha, B73

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

73

Datum vzniku

listopad 1877 (?)

Datum a místo premiéry

není známo

Interpret premiéry

není známo

První vydání

Hudební matice Umělecké besedy, 1921, Praha

Autor textu

František Jaroslav Vacek-Kamenický

Durata

cca 4 min.

Píseň Čecha je určena pro mužský sbor bez doprovodu a je zkomponována na text vlastenecké básně Františka Jaroslava Vacka-Kamenického. Zatímco báseň má pět slok, Dvořákovo zhudebnění pracuje jen se třemi slokami, což vede k domněnce, že dochovaný autograf je jen nedokončeným fragmentem. Rukopis je nedatován, ale dílo pravděpodobně vzniklo koncem roku 1877, v období, kdy se Dvořák intenzivně věnoval sborové tvorbě. Zvláštním detailem skladby je zhudebnění slov „zde jsem se učil Boha znát“, které se melodicky (nikoli rytmicky) shoduje s nápěvem husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Není známo, že by skladba byla někdy veřejně provedena. Tiskem vyšla až po skladatelově smrti, roku 1921 nákladem Hudební matice Umělecké besedy.