Orchestrální suita, B429

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

429

Na přelomu let 1893/94 si Dvořák do skicáře poznamenal orientační údaje k zamýšlené kompozici orchestrální suity. Zdá se, že měla mít sedm vět, z nichž první měla být polonézou a pátá smutečním pochodem. Dílo nebylo realizováno.