Motivy, B409

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

409

Skica (snad z roku 1889) s řadou drobných motivů, z nichž některé byly později využity v Klavírním kvartetu Es dur a v Symfonii č. 8 G dur.